Cảm nhận người dùng

Felipe Gerais - Endeleza International

Theo luật giáo dục tiểu học ở Kenya là miễn phí. Trên thực tế, giáo viên không được trả tiền ở trường học và gia đình phải trả tiền lương cho họ. Nhiều trẻ em không có đủ điều kiện tài chính để trả học phí, bị tước quyền được học tập. Khoảng một nửa dân số nước này sống dưới mức nghèo khổ; thiếu thực phẩm, không được tiếp cận với điều kiện sinh hoạt tốt, điều trị y tế, và phải sống bấp bênh qua nhiều thế hệ.

Hiện tại Endeleza cung cấp giáo dục và bữa ăn cho 300 trẻ em địa phương ở Kenya. Chúng tôi đang phát triển, thu hút thêm thành viên và tin rằng có thể thực hiện nhiều hơn nữa cho trẻ em địa phương.

Cách Bitrix24 trợ giúp

CRM, Lịch, Công việc và Dự án là những công cụ cần thiết nhất cho hiệp hội. Bitrix24 giúp cải thiện hiệu quả năng suất làm việc: nhiệm vụ và lịch làm việc tổ chức tốt và chuẩn xác . Bitrix24 CRM giúp Endeleza thu hút các thành viên mới và phát triển hiệp hội. Đến cuối năm, Endeleza có kế hoạch tăng gấp đôi số người cộng tác thông qua Bitrix24.

"Trước đây, tổ chức sử dụng Asana nhưng hiệp hội cần một CRM với nhiều người dùng hơn. Chúng tôi đã tìm kiếm một số hệ thống và thử nghiệm. Bitrix24 là một hệ thống cung cấp cho chúng tôi sự linh hoạt và tiện ích hơn cả. Thêm vào đó, chúng tôi có thể sử dụng gói miễn phí, nên Bitrix24 là lựa chọn hàng đầu”, Felipe Gerais - đại diện Endeleza cho biết. 

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
0915 962 086

Gọi ngay

Tổ chức đang sử dụng Bitrix24

Đăng ký ngay

Đăng ký dùng thử