Cảm nhận người dùng

Joanne Dinh - Phân tích phát triển và hỗ trợ ứng dụng

The Lost Dogs' Home, là tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ động vật vô gia cư, mỗi năm chăm sóc hơn 22.000 thú nuôi (chó, mèo). Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ quyền lợi của thú nuôi thông qua các hoạt động cho - nhận nuôi và chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích nhân rộng nơi cư trú cho động vật vô gia cư và ​​khuyến khích mọi người nhận nuôi chúng bằng cách cung cấp tài liệu hướng dẫn miễn phí cùng các hoạt động thực tế.

Khối lượng công việc đòi hỏi chúng tôi cần có một giải pháp quản lý dự án và tài liệu tốt hơn. Tiết kiệm chi phí vô cùng quan trọng đối với một tổ chức có ngân sách eo hẹp. Ước tính, Bitrix24 tiết kiệm cho chúng tôi tới 1.300 đô la Mỹ mỗi năm.

Sau một thời gian ngắn thiết lập hệ thống, lợi ích từ việc đầu tư cho Bitrix đem lại rất đáng ngạc nhiên. Bitrix24 giúp tiết kiệm tới 120 giờ trong việc báo cáo và quản lý các dự án lớn mỗi năm.

Đây là cách Bitrix24 giúp chúng tôi xây dựng công việc:

Các chức năng quản lý dự án và tài liệu mà Bitrix cung cấp thực sự hữu ích đối với doanh nghiệp chúng tôi. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp đang tìm kiếm hệ thống quản lí doanh nghiệp hiệu quả, chúng tôi khuyến khích sử dụng Bitrix24.

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
0915 962 086

Gọi ngay

Tổ chức đang sử dụng Bitrix24

Đăng ký ngay

Đăng ký dùng thử