Tính năng

Truyền thông

1. Không gian làm việc trực tuyến


Bitrix24 có tất cả các công cụ họp trực tuyến ở cùng một chỗ: bảng tin trực tiếp, trò chuyện, gọi điện thoại, cuộc gọi video, v.v.

- Bảng tin

Tin tức, cập nhật, thông báo, thích/phản ứng, huy hiệu trân trọng, v.v.

- Bình chọn cho nhân viên

Một cách nhanh chóng và tiện lợi để thu thập ý kiến từ nhóm của bạn, các bình chọn rất thú vị, gắn kết và vô cùng hữu ích.

- Trò chuyện và hội nghị video

Dù làm việc từ xa hay không, các nhân viên sẽ luôn có nhiều lựa chọn để giao tiếp - trò chuyện, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video và hội nghị.

 

Bitrix24, mạng xã hội Bitrix24, ứng dụng Bitrix24 trên di động.

Làm việc trực tuyến dễ dàng hơn với Bitrix24

2. Hợp tác

Bitrix24 có nhiều công cụ để hợp tác nhóm và quản lý dự án, đặc biệt cho các nhóm làm việc từ xa.

- Tác vụ

Các tác vụ có thể có danh sách kiểm tra và tác vụ con. Thời gian tác vụ được tự động theo dõi.

- Lịch

Lịch có thể là lịch cá nhân, nhóm hay công ty. Có thể đồng bộ hai chiều với các lịch khác.

- Báo cáo

Sau khi tác vụ được hoàn tất, người chịu trách nhiệm sẽ gửi một báo cáo đến giám sát viên.

 

Bitrix24, mạng xã hội Bitrix24, ứng dụng Bitrix24 trên di động.

Bitrix24 cung cấp nhiều công cụ hữu ích cho nhóm làm việc từ xa

3. Hệ thống quản lý nhân sự

Bitrix24 có thể được sử dụng như một hệ thống quản lý nhân sự bởi nó có các tính năng quản lý chuyên cần, báo cáo công việc, tự động hóa dòng công việc và thư mục nhân viên.

- Đồng hồ trực tuyến

Nút bắt đầu/dừng/tạm dừng ngày làm việc, giờ làm việc của tất cả nhân viên đều được lưu.

- Tự động hóa dòng công việc

Các quy trình tiêu chuẩn như yêu cầu nghỉ phép hoặc báo cáo chi phí đều có thể được tự động hóa.

- Lịch làm việc

Có ba loại lịch làm việc: lịch linh hoạt, lịch ca, và lịch cố định.

 

Bitrix24, mạng xã hội Bitrix24, ứng dụng Bitrix24 trên di động.

Bitrix24 giúp người dùng quản lý nhân sự hiệu quả

4. Quản lý tài liệu bảo mật

Bitrix24 cung cấp một ổ lưu trữ đám mây lớn cùng một hệ thống quản lý tài liệu tiên tiến để hợp tác trên đám mây trong toàn bộ công ty của bạn.

- Chỉnh sửa tài liệu trực tuyến

Các tài liệu có thể được lưu trữ và chỉnh sửa trong đám mây Bitrix24, đám mây riêng tư, hoặc máy chủ của bạn.

- Bitrix24.Drive

Ổ lưu trữ đám mây cá nhân, nhóm và công ty với quyền chi tiết cho các tập tin và thư mục.

- Bản tích hợp bên thứ ba

Các bản tích hợp tính năng với Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, v.v.

 

Bitrix24, mạng xã hội Bitrix24, ứng dụng Bitrix24 trên di động.

Bitrix24 cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu trên cùng một hệ thống 

5. Nhóm làm việc và dự án

Bitrix24 bao gồm một nền tảng quản lý dự án chuyên nghiệp với các tác vụ, dự án, nhóm làm việc, bảng Kanban, biểu đồ Gantt và quản lý tải công việc.

- Khuôn mẫu & tự động hóa tác vụ

Các Tác vụ lặp lại có thể được tự động hóa qua Rô-bốt tự động hóa quy trình.

- Các vai trò khác nhau trong tác vụ

Mỗi tác vụ có thể có 4 vai trò: Chịu trách nhiệm, Tác giả, Người tham gia, và Người quan sát.

- Các chế độ xem tác vụ khác nhau

Có bốn chế độ xem tác vụ: Danh sách, Kanban, Trình lập kế hoạch và biểu đồ Gantt

 

Bitrix24, mạng xã hội Bitrix24, ứng dụng Bitrix24 trên di động.

Tạo nhiệm vụ và theo dõi tiến độ dự án ngay trên Bitrix24

6. Cơ sở tri thức

Bitrix24 cho phép bạn tạo nhiều cơ sở tri thức cho toàn bộ công ty và cho các nhóm làm việc/dự án cụ thể có thể được truy cập từ mọi thiết bị.

- Trình biên tập trực quan

Dễ dàng tạo và sắp xếp các bài viết đẹp hỗ trợ nội dung đa phương tiện.

- Quyền truy cập tùy chỉnh được

Quyền truy cập các bài viết nhất định có thể bị hạn chế cho những người dùng được chọn.

- Tìm kiếm thông minh

Rất dễ để tìm một trang hoặc tài liệu trong một cơ sở tri thức Bitrix24.

 

Bitrix24, mạng xã hội Bitrix24, ứng dụng Bitrix24 trên di động.

Bitrix24 cho phép bạn tạo nhiều cơ sở tri thức 

 

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Digital liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
0915 962 086

Gọi ngay

Tổ chức đang sử dụng Bitrix24

Đăng ký ngay

Đăng ký dùng thử